1234558174647
10,00 €

De bende van Black-C is een album in de stripreeks De avonturen van Gerarke door Hurey.

Dit verhaal verscheen in het weekblad Ons Volkske van 20 februari 1964 (nr. 8) tot en met 10 september 1964 (nr. 37).
Dit is de eerste albumpublicatie.

Restauratie:  Etienne Hauwaerts
Cover: D'Auwe

Oplage: 750 ex.