9789085527596
37,95 €

Deze allerlaatste integrale van Pierre Serons langst lopende reeks De Minimensjes is een bijzonder geval. Ten eerste bundelt het drie nooit eerder in het Nederlands verschenen albums omdat de reeks indertijd in vertaling werd stopgezet door Dupuis. Het allerlaatste verhaal in het Frans wou de uitgeverij zelf niet meer uitgeven waardoor Seron bij de kleine uitgeverij Clair de Lune onderdak vond voor dat ultieme avontuur dat in 2010 verscheen. Daarna koesterde hij nog plannen voor andere manieren waarop hij zijn figuurtjes kon terugbrengen, zoals gags of hoofdstukken die terugblikken op vorige avonturen met nieuwe verhaalelementen. Vertaalde voorbeelden daarvan vind je in het lijvige dossier. Door een beroerte kon hij deze en andere projecten (waarvan er ook een aantal voorbeelden zijn afgedrukt) niet verder uitwerken. Seron overleed uiteindelijk in 2017. De start van de integrale reeks kon hij nog meemaken, het einde niet. Saga Uitgaven gaf op eigen initiatief intussen ook zijn reeksen De Minivrouwtjes en Aurora en Ulysses, Centauren uit in een integrale editie. Deze vonden en vinden intussen hun weg naar buitenlandse lezers in het Frans, Duits en Spaans.

"Gedurende de drieënveertig jaar waarin Pierre Seron zijn personages tekende, leverde hij zijn lezers vierenveertig albums vol inventiviteit, humor en waanzin, die samen het 'formele laboratorium' belichaamden dat het weekblad Robbedoes vormde. Tegelijk was hij een belangrijke speler in wat sommigen nu 'het humoristische avontuur' noemen, een heel bijzondere manier om realistische verhalen te vertellen die er zo niet uitzien. De Minimensjes is een reeks voor een auteur die groots dacht! Deze integrale bundelt in chronologische volgorde de avonturen Operatie IQ, In Naam van de Broer, Kasteel Monsterd, Ellendam 3 en diverse gags." Ook een uit Spirou vertaald kort verhaal maakt deze integrale compleet.

41. Operatie IQ - 42. In Naam van de Broer - 43. Kasteel Monsterd - 44. Ellendam 3

256 pagina's

Uitvoering: 
Scenarist: 
Tekenaar: 
Uitgeverij: