9055812021
9,99 €

In de meeste verhalen staat een niet zelden bovennatuurlijk lijkende misdaad centraal, evenals de daarmee samenhangende reden voor misdaadverslaggever Rik Ringers om het mysterie te onderzoeken. Daarbij wordt hij bijgestaan door commissaris Baardemakersen diens assistent, inspecteur Kempers. In veel verhalen speelt ook Nadine, het nichtje van Baardemakers en de vaste vriendin van Rik, een belangrijke rol. In alle gevallen wordt het 'bovennatuurlijke' ontmaskerd en blijken de daders mensen van vlees en bloed.

Een "Rik Ringers" zonder Rik Ringers ! Maar zijn vriendin Nadine is vastbesloten zijn geheimzinnige afwezigheid meer dan goed te maken.

Sinds "De hand des doods" is Rik Ringers onvindbaar. Of hij nu dood of levend is, zijn vijanden laten hem niet met rust zoals blijkt uit een lasterlijke aantijging die in de aan hem gewijde necrologie in "De Wachter" is geslopen... Zijn vriendin Nadine is vastbesloten hem te wreken!

 

Reeks: 
Nr: 
60
Uitvoering: 
Uitgeverij: