9789462108219
41,50 €

In deze grootse saga schetst Derib het lot van een familie, maar ook dat van een volk dat hem nauw aan het hart ligt: de Inheemse Amerikanen uit Noord-Amerika. Honderdvijftig jaar nadat de geest van Hij-die-tweemaal-geboren-werd zich weer bij zijn voorouders voegde, weet zijn achterkleinzoon Amos niets meer over de tijd waarin de groene prairies aan zijn volk toebehoorden.

Opgesloten in zijn reservaat, nemen bier en sigaretten de plaats in van Wakantanka in en lijkt het verleden dood te zijn. Maar de geest van een volk sterft nooit echt... vooral zolang er kunstenaars overblijven om een authentieke en historisch accurate voorstelling te geven van dit Amerika van gisteren en vandaag!

252 pagina's